Karakteristieken van een Verscholene / De Enkeling zingt

De Enkeling is een wisselende groep mensen die werkt aan een doorlopende vertelling in zang, geluid en dialoog. De zichzelf uitbreidende serie verhalen speelt zich af rond het karakter van De Enkeling en bestaat uit korte afleveringen die met een groep binnen verschillende werkperiodes worden gerepeteerd en opgevoerd. De scenes worden buiten vastgelegd d.m.v. video en toegevoegd aan het (online) archief van de serie. Ze krijgen hun uiteindelijke vorm door de deelnemende groep en de lokatie van een repetitieperiode. Scenes of afleveringen kunnen vanaf overal worden toegevoegd en teruggekeken.
Een repetitie blok bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten, waarin langere nummers en kortere stemstukken worden gecombineerd. Per repetitieblok kun je je aanmelden om mee te doen voor een reeks van10 weken en je eventueel daarna opnieuw aanmelden.
Concept, tekst, composities en regie: Wies Arts en Roosmarijn Mascini.
*
De Enkeling is a changing group of people that works on a continuous narrative in song, sound and dialogue. This self extended story is based around the character of De Enkeling (The Hermit) and consists of short episodes that are rehearsed and performed by a group of people over a longer period of time. The (musical) scenes are video registered as live performances at different locations outside and together form the (online) archive of the series. Scenes or episodes can be added and looked back at from anywhere and get their shape through the participating people and the location of a working period. Therefore the project can travel and episodes/groups can form a long distance dialogue. Concept, lyrics and direction: Wies Arts and Roosmarijn Mascini
*
www.deenkelingzingt.blogspot.com