Karakteristieken van een Verscholene / De Enkeling zingt

SYNOPSIS
In de wereld wordt een onverstaanbare Stem gehoord. Het Heetste Hoofd benoemd deze tot Grote Gemene Deler en daarmee zichzelf als verstaander van deze Grote Leider. Hij vertelt hoe deze hem uit de put hielp, toen hij zelf geen licht en rede meer zag en hoe iedereen er voor zou kunnen kiezen in het licht te stappen door hem / hem te volgen. Het leger van Hardlopende Vuurtjes dat het Heetste Hoofd aanvoert, wordt erop uitgestuurd om de mensen uit het donker te drijven en te belichten. De Enkeling creeert in deze wereld een wereld in zijn hoofd. Een ongrijpbaar toevluchtsoord voor zijn thuisloze ziel, onmogelijk door Het Heetste Hoofd te ontdekken. Terwijl op straat de echte daklozen zorgvuldig uit het zicht worden geweerd, raakt De Enkeling van binnen verstrikt in zichzelf. Door de ogen van verschillende karakters, in wie hij allen aanwezig is, zien we hem het gevecht aangaan met dat wat hem wil grijpen, duiden en ontdekken. Maakt het nog uit of hij kiest voor het rechte pad, het boevenpad of het hazenpad? Hij verlangt ernaar uit te breken en radicaal te stoppen met meedoen. Hoe minder het klopt, hoe meer zijn hart! Dan klinkt er een andere stem. Een stem, eveneens ongrijpbaar, die bij De Enkeling van binnen lijkt te komen en klinkt wanneer hij teruggetrokken en alleen is. Het Heetste Hoofd wil deze stem in naam van De Grote Gemene Deler koste wat kost breken, omdat het hetgeen lijkt waardoor de Enkelingen zich verbonden voelen. Hij wil hen hun schuilplaatsen af nemen om hen als kale belachelijke en onware wezens te onthullen en te ontbinden. Maar dan begint de Grote Gemene Deler opeens verstaanbaar te spreken ...

De Enkeling is een wisselende groep mensen die werkt aan een doorlopende vertelling in zang, geluid en dialoog. De zichzelf uitbreidende serie verhalen speelt zich af rond het karakter van De Enkeling en bestaat uit korte afleveringen die met een groep binnen verschillende werkperiodes worden gerepeteerd en opgevoerd. De scenes worden buiten vastgelegd d.m.v. video en toegevoegd aan het (online) archief van de serie. Ze krijgen hun uiteindelijke vorm door de deelnemende groep en de lokatie van een repetitieperiode. Scenes of afleveringen kunnen vanaf overal worden toegevoegd en teruggekeken.
Een repetitie blok bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten, waarin langere nummers en kortere stemstukken worden gecombineerd. Per repetitieblok kun je je aanmelden om mee te doen voor een reeks van10 weken en je eventueel daarna opnieuw aanmelden. Concept, teksten en composities zijn geschreven door Wies Arts en Roosmarijn Mascini.
*
De Enkeling is a changing group of people that works on a continuous narrative in song, sound and dialogue. This self extended story is based around the character of De Enkeling (The Hermit) and consists of short episodes that are rehearsed and performed by a group of people over a longer period of time. The (musical) scenes are video registered as live performances at different locations outside and together form the (online) archive of the series. Scenes or episodes can be added and looked back at from anywhere and get their shape through the participating people and the location of a working period. Therefore the project can travel and episodes/groups can form a long distance dialogue. Concept, lyrics and compositions are written by Wies Arts and Roosmarijn Mascini
*
www.deenkelingzingt.blogspot.com