De Stem uit het diepst van de Afgrond / De Enkeling zingt

A continuous narrative in song and dialogue, based around the character of De Enkeling (The Loner). The self extended story consists of short scenes, that are rehearsed and performed by a changing group of people over a longer period of time.
The (musical) scenes are filmed at different outside locations and add up to the story archive. Scenes can be added from anywhere and get their shape through the participating people and the location of a working period. Therefore the project can travel as a mobile concept and story.
*
De Enkeling is een doorlopend gezongen verhaal, dat bestaat uit verschillende korte scenes, die gerepeteerd en uitgevoerd worden door een wisselende groep mensen. De korte scenes registreren we door middel van video en voegen we toe aan een zich uitbreidend verhalenarchief. Scenes kunnen vanaf overal toegevoegd worden en krijgen hun vorm door de deelnemende groep en de lokatie van een werkperiode. Daardoor kan het project zich verplaatsen als een reizend concept en verhaal.