text / lyrics

Lyrics written for the musical story De Enkeling (The Loner), 2019 - ongoing:
Lyrics written for the musical play Het Figuur van wie het onmogelijk bleek de menselijke maat te nemen (The Figure of which it seemed impossible to take the human scale), 2016:

Other: